Cnls,

Centrum voor nieuwe leerstrategieën

 

Praktijkadres:

 

Prins Hendrikstraat 224a Hoek van Holland

 

Telefoon: 0174 242101    0625217234

© CNLS 2010

Welkom.

WoordBeeldTrainer.

Jamara rekenen.

Beelddenken.

Verbaal-performaalkloof.

Fixatie disparatie.

Leesmatrix.

leerstijl.

Reflexen.

Coachoverzicht.

Doelgroep.

Onze werkwijze.

Behandeling.

Reacties van ouders.

Prijslijst.

Aanmelding en spreekuur.

Over Cnls.

Contact.

Opleidingen & cursussen.

Webwinkel.

Performaal-verbaalkloof


Een groot verschil tussen de talige ontwikkeling en de handelingsgerichtheid staat bekend als een performaal-verbaalkloof en zorgt vaak voor specifieke problemen die over een breed gebied een negatieve uitwerking kunnen hebben: de omgang met leeftijdsgenoten, rekenen, lezen, motorische onhandigheid, gedragsproblemen en faalangst. Natuurlijk hoeft dit niet allemaal tegelijk voor te komen, maar vaak zijn twee tot drie van deze elementen moeiteloos herkenbaar aanwezig.

Via ons onderzoeksprotocol kunnen we nauwkeurig vaststellen welke mate van uitval aanwezig is en in hoe groot de invloed op het functioneren is. En: we zoeken de oorzaak! Dat laatste gebeurt nooit als er een standaard IQ onderzoek gedaan wordt. Daarin wordt wel de performale intelligentie gemeten, maar daar blijft het bij. Bij een te lage score wordt in het gunstigste geval nog wel iets geadviseerd in de trant van "bouwen met blokken en puzzelen" maar dat is natuurlijk niet de oplossing. Er moet naar de oorzaak gekeken worden. Wij doen dat. Daarnaast moet er gestructureerd behandeld worden. Cnls is gespecialiseerd in het wegnemen van de oorzaken (vaak neuromotorisch en visuomotorisch van aard) en het opzetten van een gestructureerd oefenplan.

 

Uiteraard hebben we de beschikking over tal van mogelijkheden om de verbaal-performale kloof te verkleinen.
Wij labelen een kind niet met het opschrift Verbaal/Performaalkloof, maar zien juist bij de aanwezigheid van zo'n kloof uitgelezen kansen om het kind op weg te helpen.
En het werkt! Onze leermethoden "Leesmatrix", "Jamara rekenen" en "Woordbeeldtrainer" zijn er speciaal voor gemaakt.

 

De performale testonderdelen binnen het intelligentie-onderzoek die visueel zijn gerelateerd:
blokpatronen, onvolledige tekeningen, plaatjes ordenen, legpuzzels, substitutie, doolhoven.
Juist het bijsturen van deze visuele vaardigheden is een van onze specialismen. Het is nog steeds onbegrijpelijk dat vrijwel in alle onderzoeksverslagen de performale uitval wordt aangegeven, zonder erbij te vermelden dat het goed te verbeteren is.
Onze aanpak is voor veel kinderen de opstap naar een fijnere schooltijd gebleken. De oefeningen die ingezet worden zijn niet belastend voor kinderen. Integendeel, ze vinden ze juist fijn.


Rekenen willen we even apart vermelden. Heel vaak zien we rekenproblemen bij kinderen die performaal laag scoren.
Wij krijgen vaak ouders die vertellen dat hun kind maar niet tot rekenen kan komen en dat de school het eigenlijk heeft opgegeven.
Niet zelden is er al een rekenachterstand van jaren opgebouwd.
Wij hebben een speciale aanpak om bij deze kinderen het rekenen aan te pakken: Jamara. Uiteraard is dat niet de methode die op scholen toegepast wordt. Wij doen het wezenlijk heel anders.

De resultaten zijn spectaculair. De aanpak is in wezen eenvoudig en na onze instructie kan er thuis mee verder geoefend worden.
Wij hebben alleen maar positieve resultaten behaald met deze methode.