06 - 2521 7234 info@cnls.nl

Performaaal-verbaalkloof

Een groot verschil tussen de talige ontwikkeling en de handelingsgerichtheid staat bekend als een performaal-verbaalkloof en zorgt vaak voor specifieke problemen die over een breed gebied een negatieve uitwerking kunnen hebben: de omgang met leeftijdsgenoten, rekenen, lezen, motorische onhandigheid, gedragsproblemen en faalangst. Natuurlijk hoeft dit niet allemaal tegelijk voor te komen, maar vaak zijn twee tot drie van deze elementen moeiteloos herkenbaar aanwezig.

Via ons onderzoeksprotocol kunnen we nauwkeurig vaststellen welke mate van uitval aanwezig is en in hoe groot de invloed op het functioneren is. En: we zoeken de oorzaak! Dat laatste gebeurt nooit als er een standaard IQ onderzoek gedaan wordt. Daarin wordt wel de performale intelligentie gemeten, maar daar blijft het bij. Bij een te lage score wordt in het gunstigste geval nog wel iets geadviseerd in de trant van “bouwen met blokken en puzzelen” maar dat is natuurlijk niet de oplossing. Er moet naar de oorzaak gekeken worden. Wij doen dat. Daarnaast moet er gestructureerd behandeld worden. Cnls is gespecialiseerd in het wegnemen van de oorzaken en het opzetten van een gestructureerd handelingsplan. Volgens het principe van de hemisferische integratie therapie.

Wij labelen een kind niet met het opschrift Verbaal/Performaalkloof, maar zien juist bij de aanwezigheid van zo’n kloof uitgelezen kansen om het kind op weg te helpen, waarbij we gebruik maken van waar het kind sterk in is en versterken waar het kind zwak in is.