Een aantal recente reacties. We plaatsen er een paar, omdat regelmatig ouders er naar vragen. Alle reacties neerzetten is ondoenlijk.

Verslag van de ouders van Thijs. Klik erop om het te lezen.

—---------------------------------------------------------------

Dag Will,
Vorige week heeft Maria de uitslag van de eindtoetsen gekregen. De score was boven verwachting, namelijk havo/gt. Meer havo dan gt, en met rekenen scoorde ze het hoogst van alle vakken!
(opm. Will: Maria werd aangemeld omdat de school haar niet kon leren rekenen. De term dyscalculie was al genoemd door school).
—––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Beste Will,
vandaag moesten we aan je denken, toen Noor met een mooi rapport thuis kwam.

We willen onze vreugde met je delen, want mede dankzij jou en je rekenmethode heeft Noor op de rekentoets Cito een A! Op de methode gebonden toetsen voor rekenen een ruim voldoende.
We vinden dat een prachtig resultaat, want tja...., beter kan niet! En de juf staat er ook van te kijken. Je kunt je misschien voorstellen hoe Noor nu straalt en hoe het haar zelfvertrouwen goed doet.

—------------------------------------------------------------------------
beste meneer Missot,
In maart 2011 kwam onze dochter voor het eerst bij u om te zien of zij geholpen kon worden met haar rekenproblemen. Omdat zij al wat ouder is (13 jaar), was dit wel spannend.
Zij was met 2 (!) jaar rekenachterstand van de basisschool gekomen en was daardoor erg onzeker geworden. Op de basisschool was altijd gezegd dat zij "het niet kon" en dat haar IQ te laag was. Kortom, ze hadden het gewoon opgegeven.
Gelukkig gaf u het niet op en kon u na een paar minuten met haar al vaststellen dat u haar kon helpen. Wat iedereen op de basisschool ontgaan was, stelde u razendsnel vast: onze dochter is een beelddenker.
Met een eenvoudige techniek leerde zij in korte tijd de tafels en andere basisvaardigheden van het rekenen. Elke dag even oefenen viel soms niet mee, maar nu is het "missotten" een onderdeel van haar dag geworden! Wij hebben in deze maanden onze dochter zien opbloeien en haar zelfvertrouwen terug zien krijgen. Dit is ook duidelijk voor de school waar zij nu op zit: zij kwam binnen met een LWOO/BL advies en mag nu volgend jaar GL gaan proberen! Bovendien heeft zij vorige week haar eerste 9 voor wiskunde gehaald: mooier kan niet en een trotsere meid bestaat niet! Onze dank is heel groot!
Groeten van Jacqueline en Nelleke.

—------------------------------------------------------------------------
Hallo Will

Onze dochter heeft in de loop der jaren een achterstand opgelopen van 1 jaar met spelling en 1,5 jaar met rekenen en had dus veel moeite met de stof in groep 6.
Omdat de school niet met een oplossing kwam, zijn we bij Will terecht gekomen. Na een aantal tests kwam Will met oefeningen om de 'storingen' in Amber's lichaam te verhelpen en een plan om de achterstanden zsm in te lopen.
Voor spelling bood hij software (Woordbeeldtrainer) aan, waar de sterke kanten van onze dochter werden benut (auditief en visueel) en binnen een aantal maanden was de gehele achterstand ingehaald. Maar ook maakte ze grote sprongen met lezen en de dictees op groep 6 niveau! Een 10 voor een dictee! Wat een succeservaring!
Met rekenen is Will begonnen met het automatiseren van sommen tot 10 en pas toen dat erin zat is de volgende stap gemaakt. Door die goede basis werden de stappen steeds groter en sneller en is de achterstand grotendeels binnen een periode van 6 maanden ingelopen! We zijn Will zeer dankbaar! Onze dochter heeft haar zelfvertrouwen terug gekregen en gaat weer met plezier naar school!

Groeten,
Jan en Marleen
—------------------------------------------------------------------------
Beste Will,
Uitslag testen waren zeer positief.
V.w.b. de intelligentietest is hij van zwak begaafd (3 jaar geleden) naar laag gemiddeld gegaan!!! Het testbureau wil hem evt. nog een jaartje extra geven voordat hij naar het middelbaar onderwijs gaat. Taal/spelling zit nu op het niveau van de klas!! Bedankt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
—------------------------------------------------------------------------
meneer Missot,
Ik wil u even laten weten dat we het aangedurfd hebben om M. buiten school om te laten testen. Hoewel we ons er terdege van bewust zijn dat het een moment opname is, zijn we toch blij dat er nu een gemiddeld iq. getal van 86 staat i.p.v. de 70 indertijd. Het leuke van de uitslag is dat Marieke goed scoorde op het onderdeel visueel geheugen. Een figuur natekenen en na een uur weergeven uit het hoofd, deed ze volgens de psychologe en haar stagiare verbazingwekkend goed! Goed om op deze manier te zien dat alle oefeningen niet voor niets zijn geweest! Ik vond het zomaar leuk om u dit te laten weten.
Met vriendelijke groet,
—------------------------------------------------------------------------
Toen dachten we aan u: we zijn eerder geweest met onze dochter:
PDD-NOS en slim, maar toen met forse leesproblemen: zij heeft ook een lateralisatietraining gedaan bij u en heeft daar veel baat van gehad.
—------------------------------------------------------------------------
Beste Will, wie had een jaar geleden kunnen denken dat het zo goed zou gaan met onze Theo! Toen we bij je kwamen waren we wanhopig: een vermogen aan steeds andere, sterkere prismaglazen hadden we uitgegeven maar we zagen Theo alleen maar verder achteruit gaan, zowel in gedrag als leren. Aanvankelijk konden we niet geloven dat je in staat zou zijn de prismabril geheel overbodig te maken. Nu weten we dat het geen grootspraak was. Theo functioneert nu uitstekend op school en hij is veranderd in een gelukkige vrolijke jongen. Hij rekent nu bijna op klasseniveau en is uit het Avilezen. Onze dank is heel groot!
—------------------------------------------------------------------------
Geachte mijnheer Missot, na bijna twee jaar kinderfysio, een van Gemertbril en intensieve schrijfbegeleiding op school hadden we de moed eigenlijk al opgegeven. Via vrienden die soortgelijke problemen bij hun zoon hadden, kwamen we bij U terecht. Nu, een half jaar verder is het handschrift van onze zoon voor het eerst leesbaar. U begrijpt dat we daar erg blij mee zijn en tegelijk teleurgesteld in de begeleiding op school omdat die ons twee jaar lang heeft laten dobberen in plaats van naar U te verwijzen. Het is bijna onbegrijpelijk dat U binnen zo'n korte tijd met zulke simpele aanwijzingen en oefeningen dit resultaat heeft weten te bereiken. Met vriendelijke groet,
—------------------------------------------------------------------------
Geachte heer Missot, Gisteren was er het heugelijke feit dat Jolijn avi 9 heeft gehaald. Weliswaar zonder tijdslimiet, maar toch. Ze was er zeer trots op en wij uiteraard ook. Dit wilde wij u even mededelen. Vr groeten uit Maasland.
—------------------------------------------------------------------------
Hallo Will. Hierbij een klein berichtje over Barend. Zoals voor de zomervakantie afgesproken zijn we op school bezig met een inhaalslag v.w.b. rekenen. Hij heeft nu in de afgelopen 4 weken de helft van groep 6 al afgerond met een mooie Cito-M6 uitslag. En omdat het allemaal zo goed gaat mag hij waarschijnlijk volgende week al Cito-E6 doen. Dan heeft hij in ca. 7 weken het rekenen van groep 6 gehad en mag hij aansluiten bij zijn eigen groep 7. Dit vonden we geweldig nieuws en willen jullie allemaal nogmaals danken voor jullie inbreng in deze. Met vriendelijke groeten, Eelco en Annemieke
—------------------------------------------------------------------------
Goede morgen mijnheer Missot, wij willen U nogmaals bedanken voor hetgeen U voor onze zoon heeft betekend. Jochem was zo gewend aan de E scores voor spelling, dat hij meende dat er niet goed nagekeken was toen bekend werd dat hij een A score had bereikt. Nu ligt het vwo voor onze zoon binnen handbereik! Met vriendelijke groet, Chris en Nathalie.
—––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hoi Will,

Gisteren heeft Marith een tempotoets gedaan van de tafels, dit moet binnen 1 minuut, van de 140 had ze 126 gemaakt en allemaal goed. Dus we zijn heel trots en de juf was heel verbaasd.

Bedankt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Groetjes Kitty
—------------------------------------------------------------------------
Beste Will,

voor het eerst in zijn leven heeft Paul een tien gehaald voor dictee. Supergaaf vond hij het. Jouw zoektocht naar zijn persoonlijke leerstijl levert dus al meteen iets moois op!
Tot as zaterdag, Roy en Nadja.
—------------------------------------------------------------------------
Geachte mijnheer Missot
De leerkracht is erg verbaasd over de prestaties van onze dochter. Vooral over de vooruitgang in zo'n korte tijd.
We krijgen nu het idee dat het beeld dat de leerkrachten van onze dochter hebben langzaam maar zeker wordt bijgesteld. In ieder geval haar huidige juf is het met ons eens, dat er dus veel meer in zit dan dat er altijd gedacht is.

We zien U zaterdag
met vriendelijke groet
—------------------------------------------------------------------------
Beste Wil,

Toen ik de verhalen over Woordbeeldtrainer las dacht ik ja ja....eerst zien....en toen je vertelde dat Jannes met een maand of drie oefenen zijn spellingsachterstand in zou kunnen lopen dacht ik helemaal dat je maar wat zei. Maar het is wel uitgekomen! Ik wist niet wat ik meemaakte. Als hij voorheen woordjes  oefende dan wist hij het na vijftig keer nog niet. En nu na een of twee keer al. Op school vinden zijn juffen het ook heel opmerkelijk en ze overwegen nu om met het hele team de cursus bij je te gaan volgen.
Tot na de vakantie, Margreet.
—------------------------------------------------------------------------
Inge Kroek, Wijspunt
School v. Clientje 2jr #dyslexie training geen vooruitgang. 3mnd reflex/ oogtraining wel vooruitgang ism @CentrumNLS
—------------------------------------------------------------------------
Petra Keijzer-Rus
Ben blij dat ik ook mijn beelddenkende clientjes kan leren rekenen met @CentrumNLS' Jamara methode.
Concretere aanpak is er niet! #onderwijs
—------------------------------------------------------------------------
Petra Keijzer-Rus
Rugzakleerlingen op en boven niveau vwb automatiseren t/m 100! Nu t/m 1000 en tafels en deeltafels(=1 namelijk!)
Dank aan @CentrumNLS!
—------------------------------------------------------------------------
Beste Will,
Onlangs hebben we de resultaten van de Cito toetsen van Max  via school ontvangen. Ter vergelijking staan hieronder ook de scores van het begin van het schooljaar:
31-01-2012 Begrijpend lezen 2012 - M5 start + 2 (toetsscore/vaard.score: 31/26 - score interval 21:30): Niveau II (NB: dit wordt een keer per jaar getest)

19-01-2012 Rek-Wisk 2012 - M5 (toetsscore/vaard.score: 32/61 - score interval 57:64): Niveau IV
06-06-2012 Rek-Wisk 2012 - E5 (toetsscore/vaard.score: 73/94 - score interval 89:99):
Niveau 1+

19-01-2012 Spelling 2012 - M5 start + 1 (toetsscore/vaard.score: 25/120 - score interval 118:121): Niveau V
06-06-2012 Spelling 2012 - E5 start + 2 (toetsscore/vaard.score: 37/131 - score interval 129:134):
Niveau III
17-01-2012 TL-Leestempo - M5 (toetsscore/vaard.score: 24ac/33 - score interval 26:40): Niveau V- (AVI niveau E3)
07-06-2012 TL-Leestempo - E5 (toetsscore/vaard.score: 25ac/38 - score interval 30:45):
Niveau V- (AVI niveau E3)
26-01-2012 Woordenschattoets 2012 - M5 (toetsscore/vaard.score: 57/72 - score interval 67:77): Niveau II
06-06-2012 Woordenschattoets 2012 - E5 (toetsscore/vaard.score: 63/94 - score interval 86:103):
Niveau I+
Wij (Max en zijn ouders) zijn heel blij met het enorme resultaat dat in deze relatief korte periode is behaald. Zoals je aan het begin van het traject hebt geschetst is de stijgende lijn duidelijk zichtbaar. Vooral de enorme sprong die Max heeft laten zien met rekenen is opvallend.