Cnls,

Centrum voor nieuwe leerstrategieën

 

Praktijkadres:

 

Prins Hendrikstraat 224a Hoek van Holland

 

Telefoon: 0174 242101    0625217234

© CNLS 2010

Welkom.

WoordBeeldTrainer.

Jamara rekenen.

Beelddenken.

Verbaal-performaalkloof.

Fixatie disparatie.

Leesmatrix.

leerstijl.

Reflexen.

Coachoverzicht.

Doelgroep.

Onze werkwijze.

Behandeling.

Reacties van ouders.

Prijslijst.

Aanmelding en spreekuur.

Over Cnls.

Contact.

Opleidingen & cursussen.

Webwinkel.

Welkom.
WoordBeeldTrainer.
Jamara rekenen.
Beelddenken.
Verbaal-performaalkloof.
Fixatie disparatie.
Leesmatrix.
leerstijl.
Reflexen.
Coachoverzicht.
Doelgroep.
Onze werkwijze.
Behandeling.
Reacties van ouders.
Prijslijst.
Aanmelding en spreekuur.
Over Cnls.
Contact.
Opleidingen & cursussen.
Webwinkel.
Bij een goede ontwikkeling van baby's zie je drie groepen van reflexen: de Primaire Reflexen, de Overgangs Reflexen en de Posturale Reflexen.

Als de ontwikkeling niet goed verloopt en de Primaire reflexen niet geintegreerd worden, maar in restant vorm aanwezig blijven, dan heeft dat negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van het kind. Leerproblemen, concentratieproblemen, visuele problemen, het is slechts een greep uit de mogelijke gevolgen.
Gelukkig is het mogelijk om via een gericht oefenprogramma alsnog de integratie van reflexen voor elkaar te krijgen.

De Primaire Reflexen ontwikkelen zich al in de baarmoeder. Het gaat hierbij om vlucht- of vechtreflexen en overlevingsreflexen die ons in staat stellen om goed door onze eerste levensmaanden te komen. Deze reflexen worden gestuurd door de hersenstam en zouden op z'n laatst zo’n zes maanden na de geboorte onder controle moeten zijn van een hoger deel van de hersenen.

Functie van Primaire Reflexen

Primaire reflexen ontwikkelen en transformeren zich vanaf de vijfde week in de baarmoeder tot ongeveer vier maanden na de geboorte. Ze vormen de bouwstenen van de verdere ontwikkeling.
Als een of meer van de Primaire reflexen niet onder controle gebracht wordt maar in restvorm aanwezig blijft, dan vormt dat een enorme drempel in de totale ontwikkeling van het kind.

Symptomen die op de aanwezigheid van
ongeremde primaire reflexen wijzen:

Bewegen algemeen
Heeft niet gekropen als baby,
bruuske houterige motoriek,
loopt op de tenen,
stoot overal tegenaan,
verkrampte fijne motoriek,
kan niet stil zitten,

Boven de acht jaar:
hyperactief of oververmoeid gedrag,
ongecoördineerde bewegingen, ook bij gymnastiek,
tong- en mondbewegingen tijdens bezigheden met de
handen,
hoofdbewegingen tijdens het lezen.

Oogbewegingen: —Heeft geen totaalbeeld, trillende
oogleden, heen-en-weer schietende ogen, kan niet
focussen, richt de ogen verkeerd (oogsamenwerkingsproblemen en fixatie disparatie).

Kan niet of moeilijk: —Zwemmen, ballen vangen, fietsen,
huppelen, gedifferentieerde bewegingen
maken, touwtjespringen, evenwichtsspelletjes,
meerdere dingen tegelijk doen. Is gauw afgeleid,
overgevoelig voor geluiden, lichtprikkels.

Houding —Spiertonus te slap of te verkrampt,
benen achter stoelpoot gehaakt tijdens schrijven of
lezen, op een been zitten, hoofd in handen steunen
aan tafel, ingezakte borst, scoliose, opgetrokken
schouder.

Vaardigheden leren —Alle automatiseringsprocessen
verlopen moeizaam of blijven achterwege. Overmatig
morsen tijdens het eten, geen ruimtelijk inzicht. Deze items vind je vaak vertaald in een lage performale score bij een intelligentietest.
Moeite met: fijne motoriek, pen vasthouden,
schrijven en overschrijven, lezen, rekenen, spellen, tijdsbesef, klokkijken.
Minder goede performale vaardigheden en performale intelligentie.

Fysiek, psychisch —Misselijkheid bij beweging (wagenziek) ook
in relatie tot ogen, vaak hoofdpijn, allergie, lage
zelfwaardering, emoties zijn zeer heftig en onstabiel.

Uiteraard zullen deze symptomen zelden allemaal tegelijk voorkomen.

Samenvattend:

Een kind met ongeintegreerde reflexen is een kind met een neuromotorische onrijpheid.
Het gevolg is dat bepaalde zaken niet gemakkelijk of soms zelfs helemaal niet lukken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan lezen, schrijven of rekenen, maar ook aan concentratie- en geheugen.

CNLS beschikt over de expertise om te testen op de aanwezigheid van ongeintegreerde reflexen.
Ons trainingsprogramma is bedoeld om de basale hersenstructuur te herstellen, zodat hogere hersenfuncties een kans krijgen zich juist te ontwikkelen. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan concentratie, taal, sociale vaardigheden, schoolse leervaardigheden.

Door onze ruime ervaring en kennis zijn wij als geen ander in staat om verbanden in kaart te brengen tussen ongeremde reflexen en de visuele informatieverwerking, de auditieve informatie verwerking, de neurologische en motorische ontwikkeling en leerproblemen.

De aanwezigheid van ongeremde reflexrestanten verdwijnt niet uit zich zelf. Er moeten speciale oefeningen gedaan worden. Blijft dat achterwege, dan zal bij leerproblemen ongeacht de vorm van begeleiding en remedial teaching, het resultaat altijd sterk tegenvallen. Daarnaast wordt via onderzoek het steeds duidelijker dat ongeintegreerde reflexen op latere leeftijd in verband gebracht kunnen worden met tal van lichamelijke klachten.

Primaire reflexen

 

Iedere gezonde baby wordt geboren met een set van Primaire Reflexen (beter bekend als ‘de overlevingsreflexen’) die gedurende het eerste levensjaar geremd moeten worden en verdwijnen. Wanneer dit niet op de juiste tijd gebeurt, blijven sommige Primaire Reflexen actief in het lichaam (ongeremd aanwezig) waardoor ze later de bewegingscontrole, oogfunctionering, oog-handcoördinatie, evenwicht en waarnemingsvermogen, en alles wat daar mee samenhangt kunnen vertragen of hinderen.

 

Leerproblemen en de aanwezigheid van ongeremde reflexen gaan bijna altijd hand in hand.

De ongeremde (ongeintegreerde) reflexen vormen blokkades in de ontwikkeling, waardoor leren moeilijk wordt.

 

Dit hoeft niemand haar te leren: het hoofd heffen en de ogen richten.
De primaire reflexen zorgen er voor dat dit "vanzelf" gebeurt.
Ons neuromotorisch programma kan er voor zorgen, dat  aanwezige ontwikkelingsachter-standen alsnog helemaal weggetraind worden.
Hierboven:
deze schrijf-leeshouding staat garant voor de aanwezigheid van ongeintegreerde reflexen. Bij kinderen met deze lichaamshouding zijn er vrijwel altijd lees- en of schrijfproblemen aanwezig.
Hierboven:
De zuigreflex en de graspreflex.