06 - 2521 7234 info@cnls.nl

Over CNLS

Ik ben Will Missot.

Ik studeerde pedagogiek, bekwaamde mij in functionele optologie (werkte tien jaar aan het optometrisch centrum Rotterdam), kinesiologie, NLP, remedial teaching, reflexintegratie therapie en psychomotoriek in Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Daarnaast volgde ik tal van opleidingen op het gebied van reflexintegratie (onder andere m.n.r.i. en rhythmic movement therapy).

Als leerkracht en daarna als remedial teacher en psychomotorisch remedial teacher werkte ik binnen het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

In 1996 startte ik het CNLS, de praktijk voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen.

Mijn naam is Marissa Morit.

Als gediplomeerd logopedist houd ik mij onder andere bezig met kinderen die problemen hebben op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling. Ik heb tijdens mijn opleidingsperiode veel ervaring opgedaan met kinderen op scholen voor speciaal basisonderwijs, waarbij sprake was van problemen met leren en in het gedrag. Hiernaast ben ik actief geweest in verschillende praktijken in België, waar ik heb samengewerkt met psychologen en fysiotherapeuten.

Mijn inzet is om kinderen die buiten de boot dreigen te vallen op een effectieve wijze te kunnen helpen. De inspiratie hiervoor is ontstaan tijdens mijn opleiding bij het CNLS. Vanaf 2010 ben ik gedurende 8 jaar intensief begeleid door Will Missot, de oprichter van het CNLS. Hierbij werd al snel duidelijk dat extra logopedische en/of remediërende ondersteuning lang niet altijd voldoende is om kinderen verder te helpen.

Het effectief aanpakken van leer- en gedragsproblemen doe je niet door enkel te focussen op symptomen, maar door op zoek te gaan naar de oorzaak van het probleem. Daarvoor is het van noodzaak om de algehele ontwikkeling van een kind in kaart te brengen. Op basis van de uitkomst pak ik het probleem bij de kern aan, door een op het kind toegesneden behandeling en leerstijl te hanteren. Deze aanpak is, bij tal van kinderen die niet meer verder konden worden geholpen, succesvol gebleken.

Om deze aanpak toe te kunnen passen, heb ik de opleiding tot NLS-specialist afgerond. Daarnaast volgde ik vanaf 2012 cursussen en opleidingen in reflexintegratietherapie in de richtingen INPP, MNRI en rhythmic movement training.