CNLS biedt CRKBO gecertificeerd beroepsonderwijs

Wat houdt CRKBO-erkenning in?
Cnls is gecertificeerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Met deze erkenning en opname in het CRKBO is Cnls een erkende instelling voor kort beroepsonderwijs.
Het CRKBO heeft de kwaliteit van onze organisatie getoetst. Aan de orde kwamen aspecten als de administratieve organisatie, kwaliteitseisen van cursussen en trainers, communicatie met opdrachtgevers en klanten, klachtenprocedures etcetera. Met de certificering geeft CRKBO aan dat Cnls aan alle gestelde criteria voldoet; klanten kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.
De registratie in het CRKBO is het gevolg van een audit die door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) is uitgevoerd. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI.
Als gevolg van deze CRKBO registratie zijn alle cursussen en trainingen van Cnls Opleidingen vrijgesteld van BTW.


Hieronder vindt U het huidige aanbod. Klik een item aan voor meer informatie.


WoordBeeldTrainer


Visuele screening & training

Jamara rekenen

Ruimtelijk zicht & ruimtelijk inzicht

Leesmatrix

DominantieMatrix


Inschrijven en informatie