06 - 2521 7234 info@cnls.nl

Onze werkwijze

De oorzaak van leerproblemen is vrijwel altijd te vinden in de linkerhersenhelft. De oorzaak van gedrags- en concentratieproblemen is vrijwel altijd te vinden in de rechter hersenhelft.

Bij leerproblemen is de linker hersenhelft minder actief dan de rechter hersenhelft, bij gedrags- en concentratieproblemen is dit andersom. Wij werken aan het herstel van de balans tussen de linker- en rechterhersenhelft door het inzetten van de brein in balans aanpak.

Via een uitgebreide intake wordt de mate van onbalans tussen de linker- en rechterhersenhelft vastgesteld, waarna de hersenregio’s met verminderde of juist met verhoogde activiteit in kaart worden gebracht. Aan de hand van de uitslag wordt er een herstelprogramma opgesteld. Hierbij wordt er gewerkt aan de volgende domeinen:

 • Motorische training
 • Sensorische training en integratie
  • Visueel
  • Auditief
  • Tactiel
  • Reuk
  • Smaak
  • Geur
 • Ruimtelijke training
  • Propioceptie
  • Evenwicht
  • Ruimtelijk inzicht
 • Gedrag
 • Het schoolse leren
  • Rekenen
  • Lezen
  • Spelling
 • Primaire- en houdingsreflexen

De aanpak bestaat uit een serie oefeningen die eerst apart en later geïntegreerd worden uitgevoerd om de zwakke delen binnen een hersenhelft te versterken en de integratie van de linker- en rechterhersenhelft te bevorderen. 

De resultaten die je kunt verwachten zijn:

 • Verbetering van de leerprestaties
 • Afname van negatief gedrag
 • Eliminatie van extreem gedrag
 • Verbetering van de communicatieve en sociale vaardigheden