Onze werkwijze

De oorzaak van leerproblemen kan divers zijn.
Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van fixatie disparatie, of een persoonlijke leerstijl die niet aansluit bij het onderwijsaanbod, maar evengoed zijn er andere mogelijkheden die een goede leerprestatie in de weg staan. Te denken valt aan o.a. beelddenken, auditieve verwerkingsproblemen, een slechte oogsprongmotoriek, primaire reflexrestanten, visueel ruimtelijke problemen, de lateralisatie-ontwikkeling, concentratieproblemen, performaal-verbaalkloof.
Een behandelaar die slechts over één onderzoekstechniek beschikt, zal altijd proberen de problematiek vanuit die aanpak op te lossen.
Wij vinden dat onjuist en te beperkt. Daarom werken wij vanuit een meervoudige  benadering van het leerprobleem, omdat er dan een veel grotere kans is op succes.

Verder moet u weten dat wij in het algemeen weinig waarde hechten aan de standaard en reguliere onderzoeken zoals de WISC. Jonge kinderen met een geheel of gedeeltelijk geblokkeerde ontwikkeling help je niet met een intelligentietest maar met een ontwikkelingsonderzoek, waarbij niet de beperking maatgevend is, maar de mogelijkheden tot het wegnemen van de blokkades en het ruimte scheppen voor de werkelijke ontplooiing van de capaciteiten.
Naar aanleiding van ons onderzoek stellen wij de ouders/verzorgers een behandelplan voor. Hierin wordt het te volgen traject weergegeven, de tijdsduur en wat het aandeel van ons centrum, de ouders en het kind daarbij zal zijn.
Indien gewenst kan ook de school hier bij betrokken worden.   

Als U wilt weten of wij iets voor Uw kind kunnen betekenen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.
We bespreken dan de mogelijkheden om Uw kind te kunnen helpen.