06 - 2521 7234 info@cnls.nl

Leesproblemen

 

De Leesmatrix is een gestructureerde aanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren lezen. De opzet van de Leesmatrix is breed, omdat in onze visie de oorzaken van leesproblemen vrijwel altijd terug te voeren zijn tot:

  • neuromotorische ontwikkelingsblokkades
  • rijping van het kind (ontwikkelingsfasen)
  • visuele informatieverwerking
  • auditieve informatieverwerking
  • ruimtelijke ontwikkeling
  • automatiseringsproblemen

Vaardigheden zijn geworteld in en worden bepaald door de neuromotorische ontwikkeling van het kind. Soms speelt in dat ontwikkelingsproces onrijpheid het kind parten, maar veel vaker vormen neuromotorische blokkades de oorzaak van de leesproblemen. De ontwikkeling van het kind wordt dan belemmerd. De handrem staat er als het ware op. Het kind kan zijn capaciteiten niet aanspreken en loopt een ontwikkelingsachterstand op die kan leiden tot o.a. leesproblemen.

Leren lezen doet een beroep op een complex verbandenstelsel dat in hoge mate bepaald wordt door de neuromotorische en mentale ontwikkeling van het kind. Op scholen wordt al sinds jaar en dag bekeken of een kind voldoet aan de zgn. leesvoorwaarden.

Desondanks vallen jaarlijks heel wat kinderen in groep drie uit op het leesgebied. Die leesvoorwaardentestjes, daar heb je dus niet zo veel aan. Er moet op een andere manier bekeken worden of een kind ver genoeg ontwikkeld is om bepaalde taken die leren lezen met zich meebrengt te kunnen uitvoeren. Simpel gezegd: een kind dat kan hakken (een woord in klanken benoemen) hoeft nog niet vanzelfsprekend een kind te zijn dat ook kan plakken (van klanken een woord maken). De reden? Het betreft twee verschillende vaardigheden, gekoppeld aan twee opeenvolgende mentale ontwikkelingsstadia.

Pas als je in staat bent om te bepalen of een kind daadwerkelijk in “het juiste stadium” verkeert, is het verantwoord om met dit kind op leesgebied methodisch aan de slag te gaan.

Als een kind moeite heeft met leren lezen, moet de oorzaak daarvan gezocht worden in de linkerhersenhelft, omdat vrijwel alle scholen werken volgens het hakken- en plakken principe. De deelvaardigheden waarover het kind moet beschikken om op deze manier te kunnen leren lezen, doen een beroep op de linkerhersenhelft. Als er sprake is van onbalans tussen de linker- en rechterhersenhelft, waarbij de rechter sterker en actiever is dan de linkerhersenhelft, komt het kind in problemen.

Vanuit die redenering, die volkomen wetenschappelijk wordt ondersteund, is de Leesmatrix tot stand gekomen.

 

Het leren lezen is op de basisschool vooral gericht op taaldenkers. De beelddenker heeft een andere aanpak nodig. Die bieden wij: wij leren kinderen lezen zoals ze leren praten. Op vrijwel alle scholen leren kinderen lezen vanuit de analytische aanpak: ze leren boom als “buh oo m”. Kinderen met een sterke rechterhersenhelft kunnen dat niet en komen wij tegemoet door het om te draaien, namelijk eerst het hele woord en pas later de delen. We leren een kind dus lezen zoals kinderen leren praten. Bovendien versterken we via het individueel trainingsprogramma de linkerhersenhelft, zodat de balans tussen links en rechts hersteld wordt. Als er balans is, verdwijnen de leesproblemen. 
Als je alleen inspeelt op de sterkere rechterhersenhelft (de zogenaamde “beelddenk aanpak”) vergroot je de onbalans en worden de problemen op langere termijn alleen maar erger. Ook hier geldt: gebruik maken waar het kind sterk in is en versterken waar het kind zwak in is.