Cnls,

Centrum voor nieuwe leerstrategieën

 

Praktijkadres:

 

Prins Hendrikstraat 224a Hoek van Holland

 

Telefoon: 0174 242101    0625217234

© CNLS 2010

Welkom.

Beelddenken.

KlokbeeldTrainer.

Rekenen Jamara methode.

Jamaraverslag.

Welkom.
WoordBeeldTrainer.
Jamara rekenen.
Beelddenken.
Verbaal-performaalkloof.
Fixatie disparatie.
Leesmatrix.
leerstijl.
Reflexen.
Coachoverzicht.
Doelgroep.
Onze werkwijze.
Behandeling.
Reacties van ouders.
Prijslijst.
Aanmelding en spreekuur.
Over Cnls.
Contact.
Opleidingen & cursussen.
Webwinkel.
Petra Keijzer-Rus, leerkracht basisschool over Jamara:

'Hun rekenplafond is bereikt'
Anderhalf jaar geleden werden er op onze school kinderen aangemeld.
Ze zaten op hun oude school in groep 7 en hadden een enorme achterstand in rekenen. Volgens hun school was bij hen 'het plafond bereikt'. Dyscalculie (officieel vastgesteld).

Onze school besloot ze terug te plaatsen naar groep 6 (het was mei), om hen in ieder geval tot de zomervakantie de kans te geven weer plezier in school te krijgen, zonder tijdsdruk. Dat plezier in school was compleet verdwenen. Zodra het woord 'rekenen' viel, zag je de gezichtjes verstrakken.
Zaak was dus, om eerst de ontspanning terug te brengen. Daarna zouden we kijken welke mogelijkheden deze kinderen hadden op het gebied van rekenen.

Inmiddels had ik contact gehad met Will Missot van het Cnls. Ik kende hem al vanuit de methode 'Ik leer anders' en wist dat hij zeer kundig was op het gebied van de totaalaanpak van leerproblemen.
Tegen de zomervakantie waren de kinderen al heerlijk gewend op onze school en gingen (ook volgens moeder) weer met plezier naar school. Na de zomervakantie werd het tijd om concreet de rekenproblemen aan te gaan pakken.
De methode die Will voorstelde, Jamara, hield in dat ze al het rekenen dat ze tot nu toe deden, los zouden moeten laten. Dus kinderen in groep 7, die niet meer mee zouden doen met de klas, maar weer bij 0 beginnen...Dit was voor mijn school heel erg slikken. "Een methode helemaal loslaten? Maar ze moeten over 2 jaar naar de middelbare! Dan kun je toch niet weer helemaal opnieuw beginnen?"
Begrijpelijke vragen. Gelukkig had onze directeur genoeg vertrouwen in mij en ik in Will, zodat er akkoord gegeven werd. Ze mochten via de Jamaramethode gaan rekenen. Uiteraard werd een en ander goed gedocumenteerd i.v.m. de inspectie.

In november 2011 kwamen ze voor het eerst bij Will en daar bleken ze (de een een paar maanden verder dan de ander) uit te komen op gemiddeld niveau eind groep 3...Getalbegrip, hoeveelheidsbegrip, automatiseren en inzicht in de telrij was nooit goed ontwikkeld! Voor kinderen en ouders een zeer pittige uitslag. Des te groter was de motivatie om daadwerkelijk met Jamara te starten.
Ze vonden het wel heel vreemd om eerst alleen maar tot 10 neer te mogen leggen. Niet eens sommen maken!?
Dit stukje bleek later cruciaal te zijn. Die eerste stappen tot (later) 20, hebben hen inzicht gegeven in hoeveelheid en volgorde in de getallenrij. Het werd geautomatiseerd.

Inmiddels maken ze (wel elke dag oefenen!) sommen tot 10.000. Maken projecttaken. Begrijpen wat ze doen. Mijn school heeft een sprong in het diepe gemaakt door hun rekenmethode helemaal los te laten, maar dat heeft de meisjes enorm geholpen! Ze vragen zelf of ze weer een projecttaak mogen maken.
Deze meiden kwamen binnen met een achterstand van jaren. Nu is dat bijna ingelopen. Hun plafond was helemaal niet bereikt, ze hadden alleen de basis nooit gehad om zich af te zetten!

Jamara heeft voor mij bewezen dat iedereen kan leren rekenen.
27-9-2012,
Petra Keijzer-Rus, leerkracht basisschool.