06 - 2521 7234 info@cnls.nl

Jamara Rekenen

Het was in het najaar van 2009 toen Lieke, een psycholoog/logopedist met wie ik al jaren samenwerk, me vroeg het zoontje van een kennis te helpen in verband met rekenproblemen op school. Tijdens het gesprek met zijn ouders bleek dat de school het maar opgegeven had hem te leren rekenen.

Een nieuwe test, speciaal daartoe ontworpen, leverde mij het inzicht aan dat hij onvoldoende hoeveelheidsbegrip bezat. Simpel gezegd: hij wist wel dat 7 – 5 minder moest zijn dan 7 maar hoeveel er dan overbleef kon hij niet aangeven.

Bij sommige rekenopdrachten draaide hij bovendien zijn ogen omhoog, alsof hij de som en het antwoord voor zich wilde zien. Hij probeerde een visueel beeld op te roepen, dat echter niet kwam of als het wel kwam een fout antwoord opleverde dat ook nog lang op zich liet wachten. En elke mondelinge som herhaalde hij hardop om tijd te winnen. Toen ik hem daarna wat sommen op zijn vingers liet uitrekenen telde hij van rechts naar links en soms ook vanaf de wijsvinger of ringvinger. Volkomen tegengesteld aan de getallenlijn uit groep drie dus. Kortom: geen juist hoeveelheidsbegrip. geen goed inzicht in de getalstructuur en geen automatiseringsvaardigheden.

 Jamara Oefenprogramma

In het gesprekje met de ouders heb ik aangegeven dat ik hem zou kunnen leren rekenen, maar dat het wel heel anders aangeboden zou moeten worden dan tot nu toe.

Sommen tot 10 moeten geautomatiseerd zijn en er zo uit rollen. Nadenken duurt langer en werkt fouten in de hand. Het is net zoals bij autorijden: als je nog na moet denken met welke voet je ook al weer moet remmen kun je beter eerst extra rijlessen nemen alvorens de weg op te gaan.

Ten tweede wilde ik hoeveelheidsbegrip aankweken. Zonder dat begrip kun je de meest onzinnige antwoorden geven en niet in de gaten hebben dat die fout zijn.

Dat bracht punt drie aan de orde: ik wilde starten bij het begin, dus onder de tien om vandaaruit het hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en het automatiseren synchroon lopend op gang te brengen. Alleen werken aan het automatiseren zou niet tot meer rekeninzicht leiden en dus te kort door de bocht zijn.

Zijn ouders gingen accoord en we spraken een startdatum af.

In de weken die volgden werkte ik alle gegevens uit en kwam tot de conclusie dat ik een methode nodig had die zo simpel mogelijk zou moeten zijn, lijfelijk dicht bij het kind moest staan, veel doen en weinig tot geen woorden moest bevatten en binnen korte tijd hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en het automatiseringsniveau zou kunnen verbeteren. Daarnaast moest het belangrijkste item geintegreerd worden: sturing hoe het kind denkt. Niet wat, maar hoe, want daar ligt de kern van automatiseren.

Die methode kwam er en we gingen aan de slag.

De rest is eigenlijk al weer geschiedenis.

En er kwamen andere kinderen: Marith, Jacqueline, Amber, Max, Quido, Lars,…en veel meer.

Steeds bleek weer dat het allen ontbrak aan hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringsvaardigheden.

De aanpak bleek succesvol. Iedereen ging vooruit en alle kinderen van het eerste uur rekenen inmiddels op groeps- en leeftijdsniveau.

We hebben er kinderen mee op niveau kunnen brengen, die bij de intake jaren achter bleken te liggen en op school ergens in een hoekje maar bezig gehouden werden. Ze zouden het toch nooit leren. De school had er immers “alles aan gedaan” en “alles uit de kast getrokken”. Wel, “alles aan gedaan” bleek in feite altijd neer te komen op lekken in het dak repareren zonder dat er een goed fundament aanwezig was en de kast bleek vrijwel altijd een kastje.

Er was een andere aanpak nodig, waarbij vanaf nul begonnen werd om zo een gedegen fundament te leggen.

 Jamara rekenmateriaal

De uitslag van intelligentietesten waaruit zou blijken dat rekenen niet te leren zou zijn, bleken onjuist. De kinderen met lage performale scores leerden prima rekenen met onze aanpak, terwijl aan ouders en school vaak was aangegeven dat het niet tot de mogelijkheden van het kind zou behoren om rekenen te leren.

Ook de kinderen die met een dyscalculieverklaring bij ons in de praktijk kwamen, hebben we via Jamara leren rekenen. En dat met een tijdinvestering van nog geen tien minuten per dag.

De rekenmethode is vernoemd naar de eerste kinderen die er mee gewerkt hebben. Van elke naam vormen de eerste twee letters samen het woord JaMaRa. 

Vanaf november 2012 worden cursussen georganiseerd. Inmiddels hebben honderden cursisten de opleiding tot Jamara Coach succesvol gevolgd. Per 1 januari 2017 zijn de opleidingen ondergebracht bij: Breincentrum.com

Met Jamara kan elk kind leren rekenen.

Bij rekenproblemen moet je altijd terug naar de basis van de ontwikkeling van het kind. Bij jonge kinderen is de rechterhersenhelft vrijwel altijd nog actiever dan de linkerhersenhelft. De werkrichting van deze kinderen loopt nog van rechts naar links. Voor hen is optellen en vooral ook aftrekken een hele puzzel, omdat ze de juiste handelingsrichting nog niet onder knie hebben.
Dit bevorder je niet door ze veel sommen te laten maken, maar door de ontwikkeling van de linker- en rechterhersenhelft te stimuleren.