06 - 2521 7234 info@cnls.nl

Fixatie Disparatie

 

Wat is fixatie disparatie?

Het is een verstoring van de informatie die via de ogen binnenkomt als gevolg van oogrichtproblemen in het horizontale en/of verticale vlak.
Het zicht is vaak in orde als er een visustest wordt afgenomen.
Ook het dieptezicht hoeft op zich geen probleem te zijn.
Fixatie disparatie kun je alleen met specialistische kennis in combinatie met de juiste testen vaststellen. Fixatie disparatie kan informatie vervormen en zelfs gedeeltelijk laten verdwijnen. Wat niet aankomt in de hersenen, daar kun je ook niets mee!
Gelukkig is fixatie disparatie goed aan te pakken.

Signalen die kunnen wijzen op fixatie disparatie:

 • Slordig handschrift
 • Vermoeidheid na visuele inspanning
 • Hoofdpijn boven de wenkbrauwen
 • Branderige ogen
 • Nekklachten
 • Droge ogen
 • Lusteloosheid
 • Slordig handschrift
 • Vinger gebruiken tijdens het lezen
 • Het hoofd schuin houden tijdens lezen of schrijven
 • Bij het hardop lezen klink het hakkelig
 • Dansende en/of bewegende letters in het boek of op het bord
 • Slecht begrijpend lezen (hoe langer de zinslengte hoe moeilijker)
 • Op een blanco vel schrijft men niet horizontaal, maar buigt de regel af naar boven of beneden
 • De spaties tussen de geschreven woorden zijn onregelmatig
 • Zeer beperkt ruimtelijk inzicht van getekende drie dimensionale lichamen op een plat vlak.
 • Schuin gedrukte woorden worden niet als zodanig herkend.

(Oefen)bril en visuele training

Fixatie disparatie dient behandeld te worden om het te laten verdwijnen. De meest bekende en tevens gemakkelijkste aanpak is het voorschrijven van een prismabril. Toch zijn wij daar geen directe voorstander van. Het effect van alleen een prismabril wordt zwaar overschat. Als een prismabril een gunstige invloed heeft, dan is dat vrijwel direct te merken (maximaal na een week tot tien dagen, zo niet, dan mag je al gaan twijfelen aan het nut van de bril).
Aan ons centrum hanteren wij veel vaker een combinatie van bril en visuele training. We durven te stellen dat zonder training het effect van een prismabril op fixatie disparatie op den duur altijd tegenvalt.
Nu hebben wij het geluk gehad om jarenlang gewerkt te hebben met Gerard Chapel O.D. Van hem leerden we het positieve effect dat visuele training op fixatie disparatie kan hebben. Zelfs alleen visuele training, zonder gebruik van een prismabril kan fixatie disparatie geheel laten verdwijnen.
Ons optometrisch onderzoek

Will Missot (lid van Academy of Behavioral Optometry Foundation) verzorgt naast de onderzoeken in de eigen praktijk ook de optologische onderzoeken voor de dr. Getman stichting.

Wij maken gebruik van twee onderzoeksprotocollen:

 • de 21 puntentest
 • de polatest

Zin en onzin over fixatie disparatie en prismabrillen

De meest geprogageerde behandeling van fixatie disparatie is die met de prismabril. Deze oplossing wordt geheel ten onrechte vaak aangegeven als de enige juiste en staat bekend als de sensorische aanpak. Toch kan een “gewone” bril net zo of zelfs doeltreffender zijn. Ook visuele training kan ingezet worden. Of een combinatie van beide.

Het is een misverstand te denken dat fixatie disparatie, vastgesteld op een standaard kijkafstand van zes meter, automatisch inhoudt dat op leesafstand de afwijking in dezelfde mate aanwezig is. Dat is zelden het geval.
Fixatie disparatie veroorzaakt pertinent geen dyslexie, dyscalculie of dysorthografie. Het veroorzaakt ook pertinent geen spiegelingen (b / d, 12 / 21) en omkeringen. Het is wel zo dat fixatie disparatie kan bijdragen aan het vergroten of verergeren van leerproblemen.
De relatie tussen leerproblemen en fixatie disparatie kan onmogelijk vastgesteld worden als er alleen maar kennis op het gebied van fixatie disparatie aanwezig is en niet op het gebied van leerproblemen.
Wij hebben te vaak kinderen in onze praktijk binnen gekregen die al jaren een prismabril droegen, waarbij de bril zonder twijfel de fixatie disparatie ophief, maar waar bijvoorbeeld de oogsprongen om op de regel op de juiste wijze van woord naar woord te springen nog steeds totaal verkeerd gemaakt werden. Het achterliggende leerprobleem was dan ook nog steeds aanwezig.

Onze ervaring is dat fixatie disparatie eerder een symptoom is dan een oorzaak. Vrijwel altijd zien we spierspanningsproblemen, motorische coördinatieproblemen en sensorische problematiek in combinatie met een onjuiste samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft. Daarin ligt de echte oorzaak van dit probleem.