Cnls,

Centrum voor nieuwe leerstrategieën

 

Praktijkadres:

 

Prins Hendrikstraat 224a Hoek van Holland

 

Telefoon: 0174 242101    0625217234

© CNLS 2010

Welkom.

Visuele training.

Auditief.

Reflexen.

Fixatie disparatie.

Ooghandcoördinatie.

Verbaal-performaalkloof.

Samonas klanktherapie.

Remedial teaching.

Beelddenken.

 

 

Na een uitgebreid functioneel optometrisch onderzoek kan bepaald worden hoe de fixatie disparatie behandeld kan worden.
Soms kan dat door een "gewone" bril.
Soms is een prismabril noodzakelijk.
Vaak kan de oplossing gevonden worden in visuele training, al of niet in combinatie met een (prisma)bril.
De visuele training bestaat uit talrijke oefeningen, waarbij gebruik gemaakt kan worden van verschillende oefenmaterialen.

Wat is fixatie disparatie?


Het is een verstoring van de informatie die via de ogen binnenkomt als gevolg van oogrichtproblemen in het horizontale en/of verticale vlak.

Het zicht is vaak in orde als er een visustest wordt afgenomen.

Ook het dieptezicht hoeft op zich geen probleem te zijn.

Fixatie disparatie kun je alleen met specialistische kennis in combinatie met de juiste testen vaststellen. Fixatie disparatie kan informatie vervormen en zelfs gedeeltelijk laten verdwijnen. Wat niet aankomt in de hersenen, daar kun je ook niets mee!

Gelukkig is fixatie disparatie goed aan te pakken.

 

 

 


Signalen die kunnen wijzen op fixatie disparatie:

 

(Oefen)bril en visuele training

Fixatie disparatie dient behandeld te worden om het te laten verdwijnen. De meest bekende en tevens gemakkelijkste aanpak is het voorschrijven van een prismabril. Toch zijn wij daar geen directe voorstander van. Het effect van alleen een prismabril wordt zwaar overschat. Als een prismabril een gunstige invloed heeft, dan is dat vrijwel direct te merken (maximaal na een week tot tien dagen, zo niet, dan mag je al gaan twijfelen aan het nut van de bril).
Aan ons centrum hanteren wij veel vaker een combinatie van bril en visuele training. We durven te stellen dat zonder training het effect van een prismabril op fixatie disparatie op den duur altijd tegenvalt.
Nu hebben wij het geluk gehad om jarenlang gewerkt te hebben met Gerard Chapel O.D. Van hem leerden we het positieve effect dat visuele training op fixatie disparatie kan hebben. Zelfs alleen visuele training, zonder gebruik van een prismabril kan fixatie disparatie geheel laten verdwijnen.
Ons optometrisch onderzoek

Will Missot (lid van Academy of Behavioral Optometry Foundation) verzorgt naast de onderzoeken in de eigen praktijk ook de optologische onderzoeken voor de dr. Getman stichting.

Wij maken gebruik van twee onderzoeksprotocollen:

Ÿ
de 21 puntentest

Ÿ
de polatest

De opbouw van het onderzoek is als volgt:

Ÿ
intake
Ÿ
mono- en binoculaire mobiliteit (bepalen van de oogbewegingen)
Ÿ
retinoscopisch onderzoek ver en nabij
Ÿ
mono- en binoculaire refractiemeting
Ÿ
bepalen van de oogstandafwijking en correctie hiervan
Ÿ
bepalen van de oogspierreserves
Ÿ
bepalen van de oogsamenwerking
Ÿ
bepalen van dieptezicht
Ÿ
ooghandcoördinatie
Ÿ
visuele perceptie, visuele discriminatie en visualisatie
Ÿ
cheiroscopisch tekenonderzoek
Ÿ
onderzoek naar fixatie disparatie
Ÿ
onderzoek naar visuele lees- en leerstoornissen

Zin en onzin over fixatie disparatie en prismabrillen

De meest geprogageerde behandeling van fixatie disparatie in Duitsland en omringende landen is die met de prismabril. Deze oplossing wordt geheel ten onrechte vaak aangegeven als de enige juiste en staat bekend als de sensorische aanpak. Toch kan een "gewone" bril net zo of zelfs doeltreffender zijn. Ook visuele training kan ingezet worden. Of een combinatie van beide. Die aanpak staat bekend als de motorische aanpak en komt uit de V.S.

De sensorische methode corrigeert de gevonden afwijking, met als gevolg dat het eigen vermogen om kleine afwijkingen te corrigeren  verloren kan gaan. Men wordt daardoor geheel afhankelijk van de prismabril en het blijft in feite symtoombestrijding. Er treedt daarbij soms adaptie op: de prismasterkte moet opgehoogd worden om hetzelfde resultaat te behouden.
De motorische aanpak werkt met prisma's, lenzen, brillen en/of visuele training. Het doel is de oorzaak van de afwijking te laten verdwijnen. Wij gebruiken deze methode in onze praktijk, soms in combinatie met de sensorische aanpak.

Daarnaast is het een misverstand te denken dat fixatie disparatie, vastgesteld op een standaard kijkafstand van zes meter, automatisch inhoudt dat op leesafstand de afwijking in dezelfde mate aanwezig is. Dat is zelden het geval.
Fixatie disparatie veroorzaakt pertinent geen dyslexie, dyscalculie of dysorthografie. Het is wel zo dat fixatie disparatie kan bijdragen aan het vergroten of verergeren van deze leerproblemen.
De relatie tussen leerproblemen en fixatie disparatie kan onmogelijk  vastgesteld worden als er alleen maar kennis op het gebied van fixatie disparatie aanwezig is en niet op het gebied van leerproblemen.
Wij hebben te vaak kinderen in onze praktijk binnen gekregen die al jaren een prismabril droegen, waarbij de bril zonder twijfel de fixatie disparatie ophief, maar waar bijvoorbeeld de oogsprongen om op de regel op de juiste wijze van woord naar woord te springen nog steeds totaal verkeerd gemaakt werden. Het achterliggende leerprobleem was dan ook nog steeds aanwezig.

Kortom: een prismabril alleen kan soms hooguit maar een deel van de oplossing zijn.
Ook een opgelopen leerachterstand verdwijnt niet door een prismabril of visuele training. Daar is gedegen kennis van remedial teaching, motorische ontwikkeling en ontwikkelingspsychologie voor nodig. Aan het CNLS is deze kennis voorhanden.