Cnls,

Centrum voor nieuwe leerstrategieën


Praktijkadres:


Prins Hendrikstraat 224a Hoek van Holland


Telefoon: 0174 242101    0625217234

© CNLS 2010


Kinderen die wij begeleiden komen meestal eens in de drie tot vier weken bij ons langs.

Zij volgen dan drie kwartier training, waarna met ouders en kind het thuisoefenprogramma besproken wordt. Deze thuistraining vergt tien tot vijftien minuten per dag. Vijf dagen per week.

Uiteraard wordt alles door ons voorgedaan, uitgelegd en gedemonstreerd.

Trainingsmaterialen worden in bruikleen meegegeven.


Soms is het wenselijk dat een kind vaker langs komt, bijvoorbeeld als er sprake is van een ferme reken- of spellingsachterstand die zo snel mogelijk moet worden ingelopen in verband met een naderende (cito) toets.


Per maand training wordt bekeken wat de vorderingen zijn en hoe daar via eventuele bijstelling van het programma op in gespeeld kan worden.