06 - 2521 7234 info@cnls.nl

Ademtherapie CNLS 

Veel kinderen en volwassenen ademen verkeerd. Overigens vaak zonder het zelf te weten. En ook de omgeving valt het niet op. Wetenschappers stellen dat dit wel 90% van de bevolking het geval is. Tal van gezondheidsklachten kunnen ontstaan door verkeerd ademen. De lijst om ze op te noemen is lang en omvat vrijwel alle moderne welvaartszieken zoals diabetes, hoog cholesterol, hoge of juist lage bloeddruk, hartritmestoornissen, angsten, hyperventilatie, slaapproblemen, concentratieproblemen, geheugenproblemen.

Voor kinderen is een goede slaap onmisbaar om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dat lukt niet als de ademhaling verstoord is. Open mond ademen brengt zulke verstoringen te weeg. De mond is niet om te ademen. Gebeurt dat toch, om wat voor reden dan ook, dan kan dat ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid, de concentratie en het kortetermijngeheugen. Ook kan er vermoeidheid door ontstaan. De wetenschap legt zonder terughoudendheid ook een link naar ADHD. De huidige inzichten spreken van een 40% aanwezigheid van een verstoring in de ademhaling en ADHD.

Veel leerproblemen zijn gekoppeld aan automatiseringsproblemen. Dat kun je scharen onder de executieve functies. Er bestaat een levensgrote connectie met ademproblematiek. Deze is zelden zichtbaar als je niet weet waar je op moet letten en wat de signalen zijn van een verstoorde ademhaling. Zelfs het overgrote deel van de professionals schiet hierin te kort.
De nachtrust kan bij open mond ademen ontregeld raken doordat er slaapapneu optreedt, waarbij de ademhaling tijdelijk door het brein wordt stilgelegd. Hierdoor zal het glympatisch systeem (wat de hersenen reinigt van afvalstoffen) niet optimaal kunnen werken. Het gevolg is dat een kind de volgende dag al meteen met een achterstand begint, want neuro-afval, dat werkt negatief door in het vermogen tot informatieverwerking.

Glympatisch systeem:

  • Onze eigen hersenafvalverwerker.
  • Verwijdert afval tijdens de “slow wave“ slaap uit de hersenen.
  • Dit afval moet verwijderd worden, want het draagt bij aan geheugenproblemen en op latere leeftijd ziekten zoals dementie.
  • Verstoring van de slaap (en daardoor van de “slow waves”) door ademproblematiek (bijvoorbeeld slaapapneu, onrustige slaap met veel bewegen of chronische hyperventilatie) zorgt voor een verminderde afvalruiming.

Wij van CNLS werken vanuit verschillende ademtherapieën. De Buteyko-methode is er een van, maar ook de Ervaardbare adem van prof. Ilse Middendorp beheersen wij. Buteyko was een Russische arts die een methode ontwikkelde om tal van problemen via anders leren ademen op te lossen. Traditionele Russische therapeuten werken nog steeds met dezelfde werkwijzen en inzichten van dokter Buteyko, maar zestig jaar na zijn ontdekking zijn er inzichten bijgekomen. De wetenschap heeft niet stilgestaan en daarom integreren wij deze nieuwe inzichten en werkwijzen uiteraard in onze aanpak.

Kinderen met leer- of gedragsproblemen kampen vrijwel zonder uitzondering met een verkeerde en ontregelde ademhaling. Ze ademen vaak door de mond, slapen met de mond open, slapen daardoor slecht en kunnen soms ook snel verkouden worden of buiten adem raken. Eczeem of hooikoorts is een aanwijzing dat er iets mis is met de ademhaling. Ook vaak last hebben van een verstopte neus is een aanwijzing of vaak verkouden zijn. Ook oorontstekingen. Darmproblemen, moeite met de ontlasting, buikpijn, er zijn nog tal van signaalpunten, maar die vallen niet op als je niet geoefend bent in het observeren en verbanden leggen met de ademhaling. Problemen met de kaakvorming en scheefstaande tanden, of een overbeet: vrijwel altijd komt dit voor bij kinderen die verkeerd ademen. Deze zaken zijn onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld.

Bij extremen ziet iedereen het, bijvoorbeeld als een kind acuut hyperventileert. Of als een kind astma heeft. Maar het gaat er juist om dat het grote gebied daartussen door vrijwel niemand herkend wordt als ademprobleem, terwijl dat eigenlijk altijd aan de orde is bij leer- en gedragsproblemen.

Ademtherapie voor kids omvat de aanpak om kinderen weer normaal te leren ademen. Op het moment dat de ademproblematiek wordt aangepakt schep je weer perspectief voor beter functioneren.

Soms doet een kind het goed op school, maar kampt toch met ademproblematiek. Het geeft dan aan dat het kind over hele goede capaciteiten beschikt. De ademtherapie voor deze groep kinderen verschilt van die welke we groep kinderen met leer- of gedragsproblemen aanbieden. Soms krijgen we te horen dat een kind al ademtherapie gehad heeft. Vaak als onderdeel van een fysiotherapeutische begeleiding. Dat is niet zoals wij werken. Wij doen het echt heel anders. Ademtherapie is veel meer dan werken aan de ademspieren of het bekende “haal diep adem”. Sterker nog, dat laatste is helemaal verkeerd en vergroot de problematiek alleen maar.