06 - 2521 7234 info@cnls.nl

Het ziende brein

 

Herenstraat 17 Monster 0174242101

Zien gebeurt in je brein

Meer dan 70% van ons brein heeft connecties met ons visuele systeem. Verbazingwekkend genoeg heeft maar 40% van onze visuele  zenuwbanen met zien te maken. De andere 60% is verbonden met andere delen van ons brein. Met andere woorden: zien is een veel complexer gebeuren dan je zou vermoeden.

Het algemeen bekend dat brillenglazen gebruikt worden om de weg die het licht aflegt te veranderen,zodat het op het meest lichtgevoelige plekje ter grootte van een speldenknop achterin het oog terecht komt. Nagenoeg onbekend is het feit, dat rond dit gevoelige plekje een wat groter gebiedje ligt waar invallend licht eveneens verwerkt wordt. Licht kan juist in dit gebied komen door zgn. yoked prisma’s. Het aldus verkregen lichteffect kan de communicatie tussen visuele, auditieve, vestibulaire en propioceptieve systemen in de hersenstem stimuleren en verbeteren.

Visueel

De hersenstam bevat de oorsprong van de drie craniale zenuwen die de ogen kunnen laten bewegen en ook nog een aantal zenuwen die met andere verbindingen te maken hebben.

Horen

Het auditieve systeem helpt de overdracht van signalen te organiseren van alle processen die informatie ontvangen, omzetten en doorsturen. Oogbewegingen zoals de saccades (kleine oogsprongetjes die je maakt tijdens bijvoorbeeld het lezen) gaan altijd gepaard met activering van het trommelvlies in de richting van de te maken oogbeweging.

Vestibulair (horen en evenwichtsorgaan)

De vestibulair reflex vanuit de hersenstam stuurt een stabiele positionering van de ogen aan. Als het hoofd de ene kant op beweegt, dan zorgt deze reflex voor een tegenbeweging van de ogen zodat alles toch in balans blijft. Een klassiek voorbeeld van een foutieve communicatie op dit gebied is als tijdens het lezen letters lijken te bewegen. Of als je wagenziek wordt. Er treden dan conflicterende signalen op tussen zien en het evenwichtsorgaan.

Het propioceptieve systeem (spierspanning en lichaamsgevoel)

zorgt voor samenhangende oogbewegingen tijdens het richten van de ogen. Bij uitval mis je zomaar een traptrede of schat je de hoogte van een stoeprand verkeerd in. Het geheel van evenwicht, lichaamsspierspanning, richten van de ogen en 3D zicht raakt verstoort als een van de componenten uit dat geheel onjuist of minder goed werkt. De wereld wordt dan anders waargenomen en anders ervaren. Dat kan gepaard gaan met vermoeidheid, onhandigheid, slecht leesbegrip of helemaal geen zin in lezen. Maar ook met angst of onzekerheid. Of dubbelzicht.

Wij werken met technieken om de hierboven beschreven breincommunicatie te verbeteren. Hierdoor wordt informatie beter en sneller verwerkt. Uitbehandelde kinderen en volwassenen krijgen hiermee weer een kans.

Het is een misvatting dat 100% zicht in de verte en op leesafstand betekent dat er niets mis is. Ja, met de ogen, maar zien doe je met je brein. Als daar de visuele informatie niet goed verwerkt kan worden is er wel degelijk een visueel probleem. Ondanks die 100% scherpzicht. Het probleem is van een andere orde.

Hier geven we een aantal voorbeelden waarbij onze aanpak zinvol ingezet kan worden:

 • Wagenziekte (reisziekte)
 • Strabisme (scheelzien)
 • Amblyopie (lui oog)
 • Evenwichtsproblemen
 • Nystagmus.
 • Leesproblemen (zowel de leestechniek als het begrip)
 • Leerproblemen
 • Visuele problemen die niet meer via bril of lenzen zijn op te lossen
 • Bij hoofdtrauma
 • Bij cerebrale parese
 • Lichaamshoudingsproblemen (asymmetrische houding zoals scoliose)
 • Dcd
 • Visueel ruimtelijk gerelateerde problemen (prikkelverwerking, angst voor de snelweg, pleinvrees)
 • 3D zicht
 • Op de tenen lopen
 • Autisme

Tijdens ons onderzoek komt naar voren of het zinvol is om de yoked prisma’s in te zetten. Dat is een speciale gebruiksvriendelijke techniek die door vrijwel niemand in Nederland zinvol toegepast wordt. Deze hoeven dan lang niet altijd de gehele dag gedragen te worden, want ze zijn therapeutisch bedoeld en elke keer dat ze gebruikt worden train je het brein. De yoked prisma’s kunnen gewoon ook in een al bestaande bril gezet worden.

In combinatie met speciale training kan de aanleg van nieuwe neurologische paden gestimuleerd worden, waardoor de veranderingen blijvend zijn. De yoked prisma’s kunnen dan ook na verloop van tijd terzijde gelegd worden.

Het boeiende is dat deze technieken meteen werken of niet. Ter plekke van het onderzoek kan dus worden vastgesteld of het zinvol is. De houding verandert meteen, het lezen gaat direct vlotter en vloeiender, tenenlopers staan plots plat op de voeten en dubbelzicht verandert en enkelvoudig zicht. Een onrustig beeld wordt stabiel.

©Will Missot www.cnls.nl augustus 2019