06 - 2521 7234 info@cnls.nl

Yoked prisma’s

Het CNLS is gespecialiseerd in het werken met yoked prisma’s.  Prisma’s worden al heel lang gebruikt in brillenglazen, maar dat is niet de manier waarop onze yoked prisma’s worden toegepast.

Er is een veel verschil tussen “gewone” prisma’s en yoked prisma’s. Hieronder zijn die verschillende effecten op een rijtje gezet.

Klassieke toepassing van prisma’s                                                   Yoked prisma’s  

Bedoeld om problemen met de oogspieren te corrigeren door invloed uit te oefenen op de werkrichting van de spieren. Yoked prisma’s zijn bedoeld om het neurologische functioneren te veranderen.
Klassiek toegepaste prisma’s beïnvloeden het focale zicht (scherpzicht). Yoked prisma’s beïnvloeden het ruimtelijk waarnemen en ruimtelijk ervaren.
Ze beïnvloeden het waarnemen van “wat is het” (objecten). Yoked prisma’s spreken de mogelijkheden aan om de ruimte zo te organiseren dat “waar is het” en “waar ben ik zelf” ervaren wordt.
Ze worden levenslang gedragen, omdat ze slechts compenseren en niet het probleem weghalen. Als het neuromotorische verwerkingsproces veranderd is en de problematiek verdwenen is, dan zijn de yoked prisma’s overbodig geworden.

Er zijn verschillende plaatsingswijzen van yoked prisma’s en elk verandert de ruimtelijke waarneming op specifieke wijze.

Waarnemen gebeurt in je brein, niet in je ogen.

Brillenglazen veranderen de weg van het licht naar het oog zo, dat het op de fovea valt. Dat is het meest lichtgevoelige plekje op het netvlies, ter grootte van een speldenprik. Het netvlies bevat een gebiedje rondom die fovea waar zgn. yoked prisma’s een enorme boost kunnen geven aan de inkomende informatie. Een prisma veroorzaakt een buiging van het licht, maar heeft geen mogelijkheid om het licht te centreren in een brandpunt, zoals gewone brillenglazen dat doen. De verandering die een yoked prismasetting veroorzaak,t beïnvloedt de onderlinge communicatie tussen de sensorische componenten van de visuele waarneming, de auditieve waarneming, het evenwicht en het gevoel van lichaamshouding (propioceptie). Dit gebeurt in de hersenstam. Dat is het meest primitieve deel van onze hersenen, waar taal geen toegang toe heeft.

Visueel

In de hersenstam ontspringen drie craniale zenuwen die o.a. invloed uitoefenen op de oogbewegingen.

Horen

Het auditieve systeem is gekoppeld aan alles wat met signaalverwerking te maken heeft. Oogbewegingen en horen zijn gelinkt. Zo plooit het trommelvlies zich in de richting waar gekeken wordt.

Evenwichtsorgaan

Het evenwichtsorgaan regelt de lichaamshouding in combinatie met de oogbewegingen en de lichaamshouding. Als dit niet goed verloopt wordt je wagenziek of zeeziek. Of kunnen woorden tijdens het lezen gaan bewegen.

Lichaamshoudingsbewustzijn (propioceptie)

Propioceptie wordt ook wel ons zesde zintuig genoemd. Het is het geheel van evenwicht, lichaamshouding, visuele waarneming en voelen. Het stelt ons in staat bewust te zijn van onze lichaamshouding.

Een yoked prismabril helpt om de communicatie tussen zien, horen, evenwicht en lichaamshouding tijdens stilstand en beweging te bevorderen. Dit gebeurt door het licht te buigen in een andere richting.

Yoked prisma’s kunnen ingezet worden bij:

  • Wagenziekte, reisziekte.
  • Strabisme (scheelzien)
  • Vestibulaire disorders/nystagmus
  • Ptosis (zakkend ooglid).
  • Visueel gerelateerde leerproblemen
  • Leesproblemen (dansende letters, hoofdpijn, tegenzin bij het lezen, traag lezen, leesonbegrip)
  • Lui oog
  • Dubbelzicht

Yoked prisma’s werken waar een gewone bril niet meer werkt. Het heeft dus niet te maken met de 2% van ons zichtsysteem dat valt onder scherpzicht en waar een gewone bril voor bedoeld is, maar met die andere 98%.

Het onderzoek naar de wenselijkheid om yoked prisma’s in te zetten duurt twee uur. Omdat het gedragsoptometrie betreft, gebeurt tijdens dit onderzoek veel meer dan bij een standaard optometrisch onderzoek.

Uiteraard testen we alle normale visuele items, maar daarnaast brengen we in kaart hoe het gedrag tijdens lezen, bewegen, tv kijken, lopen, gooien en vangen, spelen enbalans houden in verband gebracht kan worden met de aangegeven problematiek. Het fijne van een yoked prismavoorschrift dat hier uitrolt is dat het vrijwel direct te merken is.

Moeten Yoked prisma’s altijd gedragen worden?

Yoked prisma’s kunnen als er al een bril gedragen wordt gewoon in het brillenglas gezet worden. Met ons voorschrift en de informatiefolder voor de optiekzaak is dat niet moeilijk. Het kan ook zo zijn, dat de yoked prisma’s alleen tijdens nabijtaken zoals lezen gedragen hoeven te worden. Het is dus afhankelijk van de problematiek en de situatie. Tijdens sport hoeft het niet gedragen te worden.

Zijn de prisma’s opvallen en dik?

Nee. Ons brein heeft genoeg aan een 2% verandering om anders te gaan reageren. De voorgeschreven yoked prisma’s zijn daardoor vrijwel altijd heel laag in sterkte en zien er niet anders uit dan het glas van een gewone bril. Voor brildragers met een min- of plusbril, een cylinder of een additie is er geen probleem om de yoked prisma’s in het huidige brilvoorschrift op te nemen.

Moet ik de yoked prisma’s altijd blijven dragen?

Nee. In het algemeen zijn yoked prisma’s een therapeutische aanpak die tussen de 12 en 24 maanden wordt toegepast.