06 - 2521 7234 info@cnls.nl

Op de afbeelding zie je een prachtige serie van tekeningen die een cliënt heeft gemaakt. De tekeningen zijn inmiddels zo beroemd dat ze op school tentoon zijn gesteld. Op deze manier kan iedereen van de mooie tekeningen mee genieten.Bij binnenkomst hadden we dit nooit durven dromen. Schrijven en inkleuren waren ontzettend uitdagende vaardigheden en met motorische therapie werd weinig vooruitgang gezien. Maar wat maakt dat hij zo erg vooruit is gegaan?

Naar onze visie is het zeker niet voldoende om alleen de fijn motorische vaardigheden te trainen, wanneer zich problemen voordoen in het schrijven en tekenen. Als we namelijk iets opschrijven of tekenen spelen er veel meer belangrijke componenten mee waar we rekening mee moeten houden, nl. de manier waarop de ogen samenwerken, richten, een beeld interpreteren en de handen aansturen.

Bovendien speelt de wijze waarop de ontwikkeling waarin een kind zijn eigen lichaam en met name zijn handen heeft leren gebruiken en vormen, texturen en structuren heeft leren aftasten, voelen, grijpen en manipuleren een essentiële rol. Dit geeft namelijk aan in welk stadium van de ontwikkeling het kind zit en verklaart de manier waarop het op dit moment dingen op een bepaalde manier uitvoert.

Kortom, hier geldt dat we nooit naar een klein stukje (bijvoorbeeld de fijne motoriek) van het kind moeten kijken. We moeten het geheel beoordelen. Hoe is de ontwikkeling verlopen? Wat is er gemist daarin en hoe kunnen we dat inhalen, daar draait het om!