Cnls,

Centrum voor nieuwe leerstrategieën

 

Praktijkadres:

 

Prins Hendrikstraat 224a Hoek van Holland

 

Telefoon: 0174 242101    0625217234

© CNLS 2010

Welkom.

WoordBeeldTrainer.

Jamara rekenen.

Beelddenken.

Verbaal-performaalkloof.

Fixatie disparatie.

Leesmatrix.

leerstijl.

Reflexen.

Coachoverzicht.

Doelgroep.

Onze werkwijze.

Behandeling.

Reacties van ouders.

Prijslijst.

Aanmelding en spreekuur.

Over Cnls.

Contact.

Opleidingen & cursussen.

Webwinkel.

Welkom.
WoordBeeldTrainer.
Jamara rekenen.
Beelddenken.
Verbaal-performaalkloof.
Fixatie disparatie.
Leesmatrix.
leerstijl.
Reflexen.
Coachoverzicht.
Doelgroep.
Onze werkwijze.
Behandeling.
Reacties van ouders.
Prijslijst.
Aanmelding en spreekuur.
Over Cnls.
Contact.
Opleidingen & cursussen.
Webwinkel.

Beelddenken

optologie fixatie disparatie dysclaculie dyslexie

Dysorthografie verbaal-performaalkloof pvkloof ooghandcoordinatie

 

Lees het verslag van leerkracht Petra over Jamara rekenen.
Klik hier voor meer info.

Over het CNLS

Het CNLS is in 1996 opgericht door Will Missot vanuit de praktijk van het basisonderwijs, waar een groep kinderen ondanks extra ondersteuning geen of weinig vorderingen maakte. Zoekend naar aanvullende en vooral ook efficiënte begeleiding is het CNLS ontstaan.

 

Vanuit onze totaalaanpak werken wij met kinderen met rekenproblemen, leesproblemen, handschriftproblemen en spellingsproblemen.

Wij gaan op zoek naar de oorzaken van de problematiek en pakken die vervolgens aan met een individuele benadering.

Elk kind is anders en leert anders. Bij ons in de praktijk heeft elk kind een eigen oefenprogramma. Wij zien helemaal niets in een vast statisch protocol dat voor alle kinderen hetzelfde is.

Momenteel bezoeken per maand rond de 150 kinderen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen ons centrum.

 

Wij kunnen verbanden leggen tussen de visuele informatieverwerking, de auditieve informatieverwerking, de neuromotorische ontwikkeling, de aanleg en capaciteiten van het kind, de leerstijl en leerproblemen.

Met deze meervoudige aanpak is de kans op succes veel groter dan wanneer er gewerkt wordt vanuit slechts één onderzoeks- of behandelgebied.

 

De visuele, auditieve en neuromotorische testen leggen de oorzaken van de leerproblematiek bloot. Dat kan bij het kind zelf liggen, bijvoorbeeld als er sprake is van ontwikkelingsblokkades die van invloed zijn op de concentratie, de auditieve en/of visuele informatieverwerking, het geheugen, de cognitieve ontwikkeling.

 

Soms ligt de oorzaak niet bij het kind, maar bij de door de school gehanteerde lesmethode. Dit is bijvoorbeeld het geval als een kind een beelddenker is, terwijl daar onderwijskundig niet op in wordt gespeeld.

Kinderen met leerproblemen hebben vrijwel altijd meer dan voldoende capaciteiten. Wij van het Cnls kunnen kind en ouders leren die aan te spreken, zodat er wel beter gelezen, gerekend en geschreven kan worden.

 

In de loop van de jaren is er bij het Cnls een enorme ervaring opgebouwd met betrekking tot leer- en gedragsproblemen. Het uitgangspunt is altijd geweest dat meer van hetzelfde onverstandig is als blijkt dat het niet het gewenste resultaat oplevert.

Dat is de reden dat we een eigen rekenmethode ontwikkeld hebben voor kinderen met ernstige rekenproblematiek: Jamara.

Op spellingsgebied werken we met Woordbeeldtrainer, een aanpak speciaal bedoeld voor kinderen bij wie het werken met spellingsregels niets oplevert.

Via de DominantieMatrix is het een fluitje van een cent om de persoonlijke leerstijl, de blokkades en beperkingen maar ook de sterke kanten duidelijk in kaart te kunnen brengen en daar een handelingsplan mee te maken dat door ouders, school of coach uitgevoerd kan worden.

Kinderen met een verbaal-performaalkloof zijn gebaat bij een goede ruimtelijke training als het performale deel onvoldoende ontwikkeld is. Cnls heeft daar een eigen programma voor opgezet.

 

Naast praktische hulp geeft Cnls ook cursussen voor professionals. Cnls is CRKBO gecertifceerd. Dat houdt een door overheid verstrekt landelijk kwaliteitskeurmerk voor onderwijsinstellingen in.