06 - 2521 7234 info@cnls.nl

WELKOM BIJ CNLS


Centrum Voor Nieuwe Leerstrategieën

Welkom bij CNLS

Het CNLS is in 1996 opgericht door Will Missot vanuit de praktijk van het onderwijs, waar een groep kinderen ondanks extra ondersteuning geen of weinig vorderingen maakte. Zoekend naar aanvullende en vooral ook efficiënte begeleiding is het CNLS ontstaan.

Vanuit onze totaalaanpak werken wij aan:

  • reken-, lees-, handschrift- en spellingsproblemen. Wij gaan op zoek naar de oorzaken van deze problematiek en pakken die vervolgens aan met een individueel behandelprogramma.
  • gedrags- en ontwikkelingsproblemen: autisme, adhd, add en nld
  • sensomotorische problemen
  • neuromotorische problemen